zorgverzekeringactie.nl
Vind hier de goedkoopste zorgverzekering

De beste zorgverzekering met de laagste premie

Vergelijken

Zorgverzekeringactie.nl

Basisverzekering

Aanvullende verzekering

Vrije zorgkeuze

Zorgeloos overstappen

Premie 2018

Zorgverzekeringactie.nl

Vergelijk
alle
zorgverzekeringen

Gemakkelijk een passende zorgverzekering vinden: dat is het doel wat wij voor ogen hebben met zorgverzekeringactie.nl. Op deze website kunt u eenvoudig zorgverzekeringen vergelijken voor de laagste premie, de meest uitgebreide dekking of de beste prijs/kwaliteitverhouding. Uw zorgverzekering in 3 stappen vergeleken en afgesloten:

 1. Vul bij ‘mijn gegevens’ uw geboortedatum en uw wensen in zoals o.a. hoogtevan het eigen risico, tandartsdekking, Nederland of Europa (wereld) dekking, vrije keuze enz. enz.
 2. Bekijk bij 'Aanvullend' de details van de zorgverzekeringen die bovenaan in de vergelijker naar voren komen. Daar kunt u het verzekeringspakket aanpassen en ook de polisvoorwaarden bekijken. Vergelijk ze met uw huidige zorgverzekering.
 3. Als u de zorgverzekering van uw keuze gevonden hebt dan klikt u op ‘online afsluiten’. U komt dan meteen op de website van de zorgverzekeraar van uw keuze waar u direct de aanvraag kan afronden.

Op zorgverzekeringsactie.nl worden altijd de meest voordelige polis varianten van de zorgverzekeraars bovenaan getoond, sommige met een fikse korting. De meeste zorgverzekeraars bieden daarnaast ook nog andere polis varianten aan met verschillende dekkingen/vergoedingen. Dat geldt echter niet voor de basisverzekering, die is overal gelijk. Als u met de cursor op de naam van de verzekeraar gaat staan dan ziet u om welke polis het gaat.

Bij de basisverzekering is er wel onderscheid tussen de (budget) naturapolis, de (vrije keuze) restitutiepolis en de combinatiepolis (gedeeltelijk vrije keuze). Vroeger waren die verschillen niet zo enorm, maar sinds dat de zorgverzekeraars de zorg steeds meer sturen - bij een (budget) naturapolis bent u verplicht om naar een door de zorgverzekeraar gecontracteerde zorgverlener te gaan, ook al is dat niet bij u in de buurt – is het verschil groter geworden en loont het de moeite om hier naar te kijken. U kunt hier meer lezen over de vrije zorgkeuze.

Veel succes met het maken van uw keuze.

 

Basisverzekering

Vergelijk
alle
zorgverzekeringen

Als je in Nederland woont of werkt, ben je verplicht een basisverzekering af te sluiten. Kinderen tot 18 jaar hoeven hiervoor geen premie te betalen, zij zijn (meestal ) verzekerd op de polis van hun ouders. Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Je krijgt dus niet te maken met een medische selectie/acceptatie.

Het basispakket

Als u in Nederland woont of werkt, bent u verplicht een basisverzekering af te sluiten. Kinderen tot 18 jaar hoeven hiervoor geen premie te betalen, zij zijn (meestal ) verzekerd op de polis van hun ouders. Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. U krijgt dus niet te maken met een medische selectie/acceptatie.

Het basispakket (2017)

 

Met de basisverzekering bent u verzekerd voor:

 • geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen;
 • verblijf in het ziekenhuis;
 • wijkverpleging
 • medicijnen;
 • ziekenvervoer;
 • tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor kinderen tot 18 jaar;
 • tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit;
 • fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen;
 • geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz);
 • kraamzorg;
 • (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen;
 • hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen);
 • logopedie en ergotherapie;
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling;
 • stoppen-met-rokenprogramma;
 • maximaal 3 behandeluren dieetadvies;
 • vergoeding van 3 ivf-behandelingen.
 • Prenetale chirurgie
 • Prenetale screening
 • Behandeling tegen chronische hepatitus C

Uitbreiding basispakket in 2017:

 • Operatie van het bovenooglid (als u door een slap of verlamd bovenooglid nauwelijks nog kunt zien);
 • Plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben;
 • Medisch noodzakelijke besnijdenis;
 • Fysiotherapie / oefentherapie voor patiënten met etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten in de benen). De vergoeding is maximaal 37 behandelingen, inclusief de eerste 20 behandelingen.
 • Een implantaat voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen. Zij kunnen daarvoor tot hun 23e (dat was tot hun 18e) een implantaat krijgen.  Als voorwaarde geldt dat de tanden door een afwijking ontbreken of door een ongeval verloren zijn gegaan;
 • Opvang en zorg als je om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kunt wonen. Dit heet eerstelijnsverblijf. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis. 

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat er precies vergoed wordt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden staat ook hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of u een eigen bijdrage moet betalen. De overheid bepaalt jaarlijks wat er in het basispakket is opgenomen.

Zelf te betalen: eigen risico en de eigen bijdrage

Als u zorg nodig hebt die onder de basisverzekering valt, moet u de kosten tot het bedrag van uw eigen risico zelf betalen. Dit geldt niet voor:

 • zorg door de huisarts
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • hulpmiddelen in bruikleen, zoals krukken
 • bevolkingsonderzoeken, zoals het borstkankeronderzoek
 • zorg die valt onder de awbz (bijv. verzorgingstehuis)
 • griepprik
 • nacontroles voor donoren
 • zorg voor mensen jonger dan 18 jaar
 • alles dat buiten het basispakket valt. Denk bijvoorbeeld aan tandartskosten of een bril. Deze kosten betaalt u sowieso zelf, tenzij u er een speciale verzekering voor afsluit. Valt uw zorg onder een aanvullende verzekering, dan valt dit niet onder het eigen risico. Verder is het mogelijk dat je voor sommige zorgkosten een eigen bijdrage moet betalen, zoals voor bepaalde medicijnen, kraamzorg en een hoorapparaat.

Lagere premie bij een hoger eigen risico

Door te kiezen voor een vrijwillig (hoger) eigen risico betaalt u een lagere premie. Als u niet of nauwelijks zorg nodig heeft, kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Hoe hoger uw vrijwillig eigen risico, hoe lager uw maandelijkse premie. Bij een verhoging van het eigen risico met € 500,00 is de premie ongeveer € 15,00 tot € 22,50 per maand lager. In de zorgvergelijker kunt u het eigen risico aangeven. De getoonde premies zijn dan aangepast aan uw keuze.

Soorten zorgverzekering:

Het basispakket is bij iedere zorgverzekeraar gelijk, maar in de manier waarop je de zorg vergoed kan krijgen, zit een belangrijk verschil. Bij een zogenaamde naturapolis krijgt u alleen de maximale vergoeding als u naar een zorgverlener gaat die een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Als dat niet zo is, moet u vaak zelf een deel van de kosten betalen. Bij een restitutiepolis (vrije zorgkeuze) krijgt u bij iedere zorgverlener dezelfde vergoeding. Een restitutiepolis (vrije zorgkeuze) is wat duurder dan een naturapolis.

Kijk hier voor een verdere uitleg over de vrije keuze zorgpolis.

 

Aanvullende verzekering

Vergelijk
alle
zorgverzekeringen

Een aanvullende zorgverzekering is een verzekering die u kunt afsluiten bovenop de basisverzekering. De basisverzekering vergoedt niet alles. Heeft u hoge ziektekosten of verwacht u die te krijgen, dan is een aanvullende zorgverzekering handig. U kunt u extra verzekeren voor bijvoorbeeld tandarts, zorg in het buitenland, orthodontie voor kinderen, bezoek aan kuuroorden en allerlei therapieën.

Nodig of niet?

Als je gezond bent dan heb je weinig tot geen zorg nodig en dan heb je geen aanvullende zorgverzekering nodig. In de basisverzekering wordt immers alle noodzakelijke zorg vergoed.

De keuze hoeveel zekerheid je wenst en wat je daarvoor wilt betalen maak je zelf. Je gezin, beroep en vrijetijdsbesteding kunnen een rol spelen in je keuze. Als je veel sport en het risico op blessures groot is, kan een verzekering voor fysiotherapie handig zijn. Heb je kinderen die misschien een beugel moeten, dan is het verstandig een aanvullende verzekering voor orthodontie te nemen.

Beperkte vergoeding

Als u eenmaal hebt gekozen voor een aanvullende zorgverzekering, dan wil dat niet zeggen dat de verzekeraar ook alle zorgkosten vergoedt. Meestal gaat het om een maximaal aantal behandelingen of een maximale vergoeding. Heeft u meer hulp nodig, dan moet u die alsnog zelf betalen.

Reken dus altijd van tevoren goed uit of de kosten van bijvoorbeeld de tandarts of fysio opwegen tegen de premie die u in een jaar betaalt.
Het consumentenprogramma Tros Radar heeft daar kritisch naar gekeken.

Mocht er twijfel zijn dan kunt u ook het geld, dat u uitspaart door geen aanvullende zorgverzekering te nemen, opzij zetten voor het geval u toch aanvullende zorg nodig hebt.

Acceptatie

De aanvullende zorgverzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar mag zelf bepalen welke aanvullende verzekeringen zij aanbieden en onder welke voorwaarden. Een zorgverzekeraar mag u dus weigeren voor de aanvullende verzekering. Ook kan de zorgverzekeraar voor de aanvullende zorgverzekering een hogere premie vragen als u ouder of chronisch ziek bent. Het is niet verstandig om uw ziektegeschiedenis te verzwijgen tegenover de zorgverzekeraar. U hebt namelijk een wettelijke mededelingsplicht: u mag (delen van) uw ziektegeschiedenis dus niet verzwijgen. Stap nooit over vóór u weet waar u aan toe bent en de nieuwe verzekeraar groen licht heeft gegeven.

Vrije zorgkeuze

Vergelijk
alle
zorgverzekeringen

Bij een naturapolis kunt u meestal alleen kiezen voor een arts of behandelaar waamee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Met de komst van de zogeheten budgetpolissen met een extra lage premie, wordt dit steeds dwingender. Het kan zijn dat u voor een bepaalde ingreep naar een zorgverlener gestuurd wordt die niet bij u in de buurt gevestigd is. De zorgverzekeraar heeft met die zorgverlener een speciale prijsafspraak.

Een vrije keuze (restitutie)polis geeft u 100% de vrijheid om zelf uw zorgverlener of ziekenhuis te kiezen. U ontvangt zelf de nota en die kunt u (vaak online) declareren bij uw zorgverzekeraar. Als de door u gekozen zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan is er een rechtstreeks verrekening. De premie voor een vrije keuze polis is wel iets hoger.

Een aantal zorgverzekeraars biedt een combinatiepolis aan. Dit is een combinatie van de natura en restitutiepolis: sommige zorg wordt vergoed in natura, andere zorg op basis van restitutie. U hebt hierdoor minder keuzevrijheid dan bij een restitutiepolis. In de polisvoorwaarden kunt u zien welke zorg in natura vergoedt wordt en voor welke zorg restitutie geldt. In het algemeen iswordt de meest voorkomende zorg vergoedt op basis van restitutie.

Bij een vrije keuze polis betaalt de zorgverzekeraar voor een behandeling het zogeheten ‘wettelijke tarief’ of een ‘marktconforme vergoeding’ Berekent uw zorgverlener een hoger tarief, dan moet u het verschil zelf betalen. Maak daarom vooraf goede afspraken met uw zorgverlener over de kosten van uw behandeling. U voorkomt daarmee vervelende (financiële) verassingen.

Niet elke zorgverzekeraar biedt een (100%) vrije keuze polis aan. In onze zorgverzekeringvergelijker staat het apart aangegeven. Als u met de cursor op het vakje direct naast de naam van de verzekeraar gaat staan dan kunt u het percentage zien van de instellingen in Nederland waaruit je bij die verzekeraar/polis kan kiezen om behandeld te worden. OHRA (actie!) biedt standaard een 100% vrije keuze polis aan tegen een aantrekkelijke premie. Ditzo biedt standaard een combinatiepolis aan (alleen vrije keuze voor ziekenhuis en huisarts) inclusief een extra vergoeding van € 10.000,- aan zorgkosten na een ongeval (Pechvogelhulp). 

Zorgeloos overstappen

Vergelijk
alle
zorgverzekeringen

Als u kiest voor een andere zorgverzekering dan moet u huidige verzekering opgezegd worden. Dat moet voor 1 januari 2015 gebeurd zijn.

Het opzeggen van uw huidige zorgverzekering is helemaal niet moeilijk, het wordt voor u geregeld. Als u na het maken van een vergelijking kiest voor een zorgverzekering dan kunt u in de aanvraag aangeven dat u de nieuwe zorgverzekeraar machtigt om uw huidige zorgverzekering op te zeggen. U hoeft zelf helemaal niets te doen.

Heeft u nog geen keuze kunnen maken maar wilt u wel alvast uw huidige verzekering opzeggen dan moet u dat schriftelijk doen. Als u het lastig vindt om zelf een brief te schrijven dan kunt u gebruik maken van onze voorbeeldbrief. U vult eenvoudig de gegevens in, wijzigt de datums en dan kunt u de brief direct opsturen. Heeft u tijdig opgezegd dan heeft u tot 31 januari 2018 de gelegenheid om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Premie 2018

Vergelijk
alle
zorgverzekeringenAlle gegevens met een * moeten ingevuld zijn alvorens het formulier verstuurd kan worden