zorgverzekeringactie.nl
Vind hier de goedkoopste zorgverzekering

De beste zorgverzekering met de laagste premie

Vergelijk
alle
zorgverzekeringen

Vergelijken

Zorgverzekeringactie.nl

Basisverzekering

Aanvullende verzekering

Vrije zorgkeuze

Zorgeloos overstappen

Premie 2018

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website Zorgverzekeringactie.nl en alle op de website aanwezige content. Door het gebruik van deze website, stemt u in en verklaart u akkoord te zijn met de inhoud van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Zorgverzeleringactie.nl steekte veel tijd en energie in het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt zicht sterk om eventuele fouten zoveeel mogelijk te voorkomen. Helaas kan Zorgverzekeringactie.nl hier geen volledige garantie voor geven en kan daarom niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de geboden informatie. Keuzes en/of beslissingen die bezoekers maken op basis van geggevens die op de website staan, zijn dan ook geheel voor eigen rekening.

Rechten

Zorgverzekeringactie.nl behoudt alle rechten omtrent alles wat op de website staat, waaronder teksten en vergelijkingen, grafisch materiaal, logo's, merken en foto's. De website. evenals de content, mag alleen met voorafgaande uitfrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorgverzekeringactie.nl uitsluitend worden gebtuikt voor niet commercilel doeleinden. Zorgverzekeringactie.nl heeft het recht om de content van de website, met uitzondering van deze disclaimer, te allen tijde te vernderen en/of aan te passen.

Kosten

Aan het gebruik van de website door de bezoeker zijn geen kosten verbonden. De website is volledig gratis. Voor het vergelijken van producten, evenals het aanschaffen of afsluiten van een product, worden geen verborgen kosten naar de bezoeker doorgerekend. 

Dienstverlening

Op de website van Zorgverzekeringactie.nl kun je zorgverzekeringen vergelijken en afsluiten. Wanneer u een verzekering af gaat sluiten, wordt u doorgeleid naar de website van de aanbieder, die het afsluiten van uw zorgverzekering direct met u regelt.

De resultaten uit de vergelijker kunnen nimmer worden opgevat als persoonlijk advies. Financiële beslissingen zijn persoonlijk en o.a. gebaseerd op de situatie van een individu. Voor de bezoekers aan de website die graag een persoonlijk advies willen kunnen een verzoek om advies doen via het formulier op de website. Het advies is gratis zolang het via e-mail en telefoon verloopt. Als er extra advieswerkzaamheden voor u verricht moeten worden dan krijgt u vooraf een duidelijke opgave van de kosten. De persoonsgegevens uit het verzoekformulier zijn uitsluitend ten behoeve van Co//Finance. Zorgverzekeringactie.nl is niet aansprakelijk voor uw beslissingen op het gebied van verzekeringen,

Onafhankelijkheid

Hoe onafhankelijk is Zorgverzekeringactie.nl? Zorgverzekeringactie.nl stelt het belang van haar klanten altijd voorop, en handelt daarom objectief en onafhankelijk. Van een aantal aanbieders ontvangt Zorgverzekeringactie.nl een vergoeding bij afsluiting van een verzekering. Dit heeft echter geen gevolgen voor de manier waarop de resultaten in de vergelijker worden gepresenteerd of gerangschikt.

Wij positioneren ons als onafhankelijke vergelijker door:

  • Aanbieders in onze vergelijkingen te tonen waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt.
  • Aanbieders geen inspraak te geven m.b.t. onze activiteiten.
  • Geen productieafspraken te maken met aanbieders.
  • Samen te werken met zogeheten ‘Direct writers’, verzekeraars die direct communiceren met hun klanten zonder tussenkomst van tussenpersonen.
  • Actuele gegevens te verstrekken van vrijwel alle instellingen die aanbieders zijn van de producten en diensten die wij vergelijken.

Hoe actueel zijn de gegevens van Zorgverzekeringactie.nl?

Voorwaarden en prijzen van producten kunnen soms dagelijks veranderen. Een objectieve en nauwkeurige vergelijking kun je echter alleen maken wanneer je over de meest recente gegevens beschikt. Zorgverzekeringactie.nl is hiervoor afhankelijk van de dataleveranciers die de aanbieders aan de vergelijker toevoegen en tevens de data aanpassen. Zorgverzekeringactie.nl ziet er echter op toe dat productgegevens vrijwel alle gevallen dagelijks worden geactualiseerd.

Hoe verdient Zorgverzekeringactie.nl aan haar diensten?

Op Zorgverzekeringactie.nl kunt u gratis zorgverzekeringen vergelijken. Op het moment dat u doorklikt naar de website van een aanbieder en een zorgverzekering afsluit, ontvangt Zorgverzekeringactie.nl in sommige gevallen een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding verschilt per aanbieder.